Μπορούμε να αναλάβουμε και την παρακολούθηση ατόμων τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να έλθουν στο χώρο μας.

H συνεδρία κατ’ οίκον αφορά αποκλειστικά τα άτομα με κινητικά προβλήματα ή άτομα τρίτης ηλικίας, τα οποία έχουν δυσκολία μετακίνησης και καθορίζεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Εάν υπάρχει η δυνατότητα, θα ήταν καλό να πραγματοποιηθεί μία τουλάχιστον συνεδρία στο χώρο μας, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες αναλύσεις. Στην πορεία, η παρακολούθηση μπορεί να συνεχιστεί κατ’ οίκον.

Προγραμματίστε μια συνεδρία
Translate »